Комисия по квалификация

Милена Масленкова
Контакти: e-mail: milena.maslenkova@uniqa.bg

Албена Петрова
Контакти: тел.: +359 2 8119 124, e-mail: albenapetrova@armeec.bg

Даниела Табакова
Контакти: e-mail: danielatabakova@yahoo.com

Детелин Койчев
Контакти: e-mail: detelin_koitchev@yahoo.com

Ивелина Караиванова
Контакти: e-mail: karaivanovaiva@gmail.com