Управителен съвет

Росен Крачунов
Контакти: e-mail: rossen.krachunov@actuarybg.org

Анета Великова
Контакти: e-mail: anetvel@yahoo.com

Милена Масленкова
Контакти: e-mail: milena.maslenkova@uniqa.bg

Николай Тодоров
Контакти: e-mail: n_todorov@bitex.bg

Татяна Битунска
Контакти: тел.: +359 887 215 273, e-mail: tatiana.bitunska@abv.bg