Seminar ”QRM in Life Insurance, prof. Pitacco”

2019-01-18

The Bulgarian Actuarial Society is pleased to invite you to the Quantitative Risk Management in Life Insurance Seminar organized together with the AFIR-ERM section of the IAA. The seminar will take place in Sofia on 10 April 2019.
Please click here for further information

Registration form

Spring meeting 2019 of Actuarial Association of Europe

2019-01-18

Уважаеми партньори,
От 10-ти до 12-ти април 2019 г. Българско Актюерско Дружество ще бъде домакин на регулярната Пролетна работна среща на постоянните комисии на Actuarial Association of Europe (ААЕ).
Повече информация за предстоящите събития може да намерите на: Announcment_BAS_AAE_Spring_2019

Покана от КФН за подаване на заявления за включване в списъците на независими външни експерти

2019-01-11

Покана от КФН за подаване на заявления за включване в списъците на независими външни експерти Invitation_FSC_10.01.2019

The European Actuary

2018-06-05

Европейската актюерска асоциация (AAE) публикува новия брой (№ 17 – юни 2018) на The European Actuary. За повече информация:
TEA-17-juni2018-web.pdf

Покана за Изборно Общо Събрание 2018

2018-05-31

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква изборно Общо събрание на 14.06.2018 г. в 17.00 ч. в гр. София, “Централ Хотел София”, бул. “Христо Ботев” №52 при следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове и прекратяване на членство.
2. Избор на УС, Председател на УС и постоянни комисии на Българско Актюерско Дружество с мандат 2019-2020 г.
3. Приемане на професионални стандарти.
4. Разни.
Поканата е публикувана в брой 37 на ДВ от 04.05.2018 г.

Invitation_Elective_Genetal_Meeting_14.06.2018.pdf

THE INTERNATIONAL CONGRESS OF ACTUARIES 2018

2018-01-25

THE INTERNATIONAL CONGRESS OF ACTUARIES 2018

The German Association of Actuaries (DAV), in conjunction with the International Actuarial Association (IAA), is pleased to host the 31st International Congress of Actuaries 2018 in Germany. The congress will be held from 4 – 8 June 2018 in Berlin, the vibrant and historic capital of Germany. Around 2,000 actuaries, academics and high-ranking representatives from the international insurance and fi nancial industry as well as related institutions are expected to join the conference.

THE CONGRESS PROGRAM

The congress program of the ICA 2018 includes a wide variety of formats suitable for all kinds of talks on actuarial and fi nancial issues.

• In daily Plenary Sessions of 90 minutes, internationally renowned guest speakers from insurance, regulation and academia present current developments.

• While plenary sessions cover general topics, around 30 Invited Speaker Sessions for up to 750

participants focus on one or two of the program threads. In these, well-known invited experts of their fi eld present actual topics.

• Additionally, around 270 Parallel Talks regularly lasting 30 minutes each will refl ect the wide variety of topics facing the actuarial profession.

• The congress program will also include various sessions in which selected national and international prize winners introduce and discuss their research results.

START OF REGISTRATION: 1 DECEMBER 2017

Full and half week tickets are available. The full week covers the scientifi c and social program from Sunday until Friday. The first half week ticket includes the scientifi c and social program from Sunday until Wednesday. The ticket for the second half includes the congress program from Wednesday until Friday.

The fi rst Early Bird Fee ends on 31 January 2018. The second Early Bird Fee ends on 31 March 2018.

Detailed information about the ICA 2018 can be found by the following program:

ICA-2018-Detailed-Program

През пролетната изпитна сесия на 2018 г. ще се проведат следните изпити:

2017-12-13

- Модул P101 „Принципи и практики на пенсионното осигуряване ”- 31.03.2018 г.

- Модул Р102 „Принципи и практики на общото застраховане” – 21.04.2018 г.

- Модул М101 „Финансова математика” – 12.05.2018 г.

- Модул М103 „Статистически методи” – 02.06.2018 г.

- Модул М104 „Актюерско моделиране” – 16.06.2018 г.

- Модул М106 „Икономика” – 30.06.2018 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит Zaiavka_za_iaviavane_na_izpit.doc
на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg. Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.

Изпитна сесия есен – 2017 г.

2017-10-11

Изпитна сесия есен – 2017 г.
През есенната изпитна сесия на 2017 г. ще се проведат следните изпити:
- Модул P103 „Принципи и практика на животозастраховането ”- 11.11.2017 г.

- Модул M102  „Вероятности и статистика” – 09.12.2017 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит Zaiavka_za_iaviavane_na_izpit.doc
на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg. Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.

EIOPA публикува информация за стрес тестовете през 2016 г.

2016-02-19

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува информация за предстоящите стрес тестове на застрахователния сектор през 2016 г.
Повече информация може да бъде намерена на: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2016.aspx

Българско Актюерско Дружество организира полудневен семинар

2015-12-08

Българско Актюерско Дружество организира полудневен семинар по една от новите теми от осъвременената програма за професионална квалификация на актюери “Business Economics – I част”. Срещата ще се проведе на 16 декември от 12:30 часа в зала 2 на “Central Park Hotel Sofia”, бул. “Витоша” No 106. Лектор по темата на семинара ще бъде Мария Коцева, доктор по икономика, магистър по финанси, работи в Институт за икономически изследвания към БАН.
От 16.30 ч. нашият колега Божидар Първанов ще изнесе лекция на тема „Платежоспособност 2 на Балканите“. В допълнение се предвижда отворена дискусия по проблеми, свързани с прилагането на директивата „Платежоспособност 2“.
Семинарът ще се проведе на 16 декември (сряда), от 12:30 до 18:00 ч.
Регистрацията за семинара се извършва чрез изпращане на заявка в свободна форма на електронния адрес на Дружеството – bas@bitex.bg до административния сътрудник на БАД г-н Дочко Бояджиев до 11.12.2015 г. включително. Поради ограничените места в залата е необходимо да получите потвърждение за участието си.
За членовете на БАД участието носи 8 CPD точки.