АКТЮЕР ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СМЕТКИ И РАЗЧЕТИ ЗАД “АРМЕЕЦ”

2019-01-11
АКТЮЕР ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СМЕТКИ И РАЗЧЕТИ
ЗАД “АРМЕЕЦ” е една от водещите застрахователни компании, която със своята политика на управление гарантира сигурност на своите клиенти и служители.

Компанията обявява конкурс за длъжността:

АКТЮЕР «ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СМЕТКИ И РАЗЧЕТИ»

Описание на позицията:

- Изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети и справки изискуеми от КФН;
- Изготвя тримесечните сметки по презастрахователни договори;
- Изготвя всички необходими анализи за поддържането на презастрахователните договори:
риск профили и справки;
- Изготвя изискуемите от Ръководството на ЗАД «Армеец» тримесечни справки за: отстъпени премии на презастрахователи, комисионни получени от презастрахователи и дял на презастрахователите в изплатените обезщетения.
- Изготвя и други необходими справки и анализи свързани с презастрахователна дейност на Дружеството при необходимост.

Изисквания:

- Висше образование (специалност Математика или Актюерство);
- Отлична компютърна грамотност;
- Владеене на английски език ще се счита за предимство;
- Отговорност и организираност.

Компанията предлага:

- Професионална реализация;
- Отлични условия на труд.

Необходими документи:

- Кратко мотивационно писмо;
- Актуална автобиография със снимка.

Ако позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете необходимите документи на електронен адрес hr@armeec.bg като посочите позицията, за която кандидатствате.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.