Семинар „Въведение в пакета R“

2018-11-07

Българско актюерско дружество организира полудневен семинар на тема „Въведение в пакета R“, който ще се проведе на 16/11/2018 г. (петък) от 13.30 ч. до 17.30 ч. в мултимедийната зала на Института по математика и информатика, гр.София, ул. “Акад. Г. Бончев” блок 8.

Регистрацията ще бъде до 13 ноември 2018 г., а потвърждението за участие ще се извърши в периода 3 – 15 ноември. Необходимо е да бъде изпратена заявка в свободна форма на bas@bitex.bg.

Семинарът е безплатен за членове на БАД /с платен членски внос за 2018 г./.

За всички останали таксата за участие е 50 лв.

Таксата следва да бъде платена единствено след потвърждение за записване. Повече информация за начина и срока за плащане ще бъде изпратено с потвъждението.

Участието в семинара носи 5 CPD точки за членове на БАД.

Необходимо е носенето на лаптоп.

За повече информация може да ни пишете на елетронната ни поща bas@bitex.bg.