семинар “Инвестиции и управление на активи”

2018-09-13

Seminar_Investments_28.09.2018_Invitation

Seminar_Investments_28.09.2018_Registration-Form

Уважаеми колеги,
Българско Актюерско Дружество (БАД) има удоволствието да Ви покани на тридневен
семинар “Инвестиции и управление на активи” с лектор проф. д-р Стефан Петранов.
Семинарът покрива теми от модул “М108 – Инвестиции и управление на активи” от
осъвременената програма за професионална квалификация на актюери и ще се проведе
на 28.09.2018 г., 02.10.2018 г. и 04.10.2018 г.
Лектор
Проф. д-р Стефан Петранов е дългогодишен преподавател в Стопанския факултет на
Софийския университет “Св. Климент Охридски”, където е и ръководител на катедра
“Икономика”. Преподавал е също така и в програми на Делауерския университет (САЩ),
Университет Еразмус (Холандия), Висшето училище по застраховане и финанси (София).
Изнасял е и множество лекции по покана и краткосрочни семинари в държавни
институции, международни организации, университети и частни фирми като Европейска
Централна Банка, Европейски парламент, ING-България и др. Има редица публикации в
български и международни икономически издания по въпросите на икономическия
растеж, инвестициите, приватизацията, капиталовите пазари, оценката на риска и
корпоративното управление.
Проф. Петранов е член е на Консултативния съвет на БНБ, както и Председател на
Националната комисия по корпоративно управление, създадена под егидата на
Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса – София. Председател е на
Българската макроикономическа асоциация (2003-2005г.). Участник в Кръглата маса по
корпоративно управление за Югоизточна Европа на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие. Основател е на Института на дипломираните финансови
консултанти (2004г.) и понастоящем е член на Управителния съвет на Института. Зам.
Председател е на макроикономическия комитет на СЕЕР (Европейска асоциация на
работодателите, предоставящи услуги от обществен интерес).
Има богат практически опит в областта на инвестициите като Председател на Съвета на
директорите на “Златен лев Капитал” – първото дружество в България, лицензирано от
Комисията за финансов надзор за управление на финансови активи.
Участници
Семинарът е предназначен за актюери, участниците в квалификационната програма за
актюери на БАД, одитори и специалисти във финансовата и застрахователната
индустрия.
Програма на семинара
Предварителната програма за семинара е представена по-долу.
Дати на семинара
28.09.2018 г. /петък/, 02.10.2018 г. /вторник/ и 04.10.2018 г. /четвъртък/ от 8:45 ч. до
17:30 ч.
Място на семинара
гр. София, „Централ Хотел София”, бул: „Христо Ботев” 52
Регистрация
За да се регистрирате и участвате в семинара, моля следвайте следните стъпки:
• Попълване на приложената Регистрационна форма и изпращане на bas@bitex.bg до
21.09.2018 г. включително. Поради ограничения брой места записването и
запълването на местата ще става по реда на първо получените регистрации.
• Получаване на потвърждение, че регистрацията Ви е получена и потвърждение за
записване в събитието при налични места /за членовете и след проверка на
задълженията/ по електронната поща от БАД.
• Плащане на таксата за участие по банковата сметка на Българско Актюерско
Дружество до 5 дни след получаване на потвърждението за записване, но не по-
късно от 25.09.2018 г.
• Получаване на финално потвърждение участие по електронната поща след като е
направено плащането.
Такса
Таксата за участие в семинара е 350 лв.
За членове на БАД /с платен членски внос за 2018/ е 200 лв.
Таксата следва да бъде платена единствено след потвърждение за записване по следната
банкова сметка на Българско Актюерско Дружество:
Уникредит Булбанк
Клон Иван Вазов
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG53 UNCR 9660 1000 6461 00
CPD точки
За членове на БАД участието носи 24 CPD точки
Управителен съвет,
Българско Актюерско Дружество
ПРОГРАМА
семинар “Инвестиции и управление на активи”
28.9.2018 г. /петък/
08:45 – 09:00 Регистрация
09:00 – 10:30 Теория за полезността
10:30 – 10:45 Кафе пауза
10:45 – 12:15 Теория за полезността
12:15 – 13:30 Обедна почивка
13:30 – 15:00 Измерване на инвестиционния риск
15:00 – 15:20 Кафе пауза
15:20 – 16:20 Теория на портфейла – част 1.1
16:20 – 16:30 Кафе пауза
16:30 – 17:15 Теория на портфейла – част 1.2
17:15 – 17:30 Въпроси и дискусии
2.10.2018 г. /вторник /
08:45 – 09:00 Сутрешна дискусия
09:00 – 10:30 Теория на портфейла – част 2.1
10:30 – 10:45 Кафе пауза
10:45 – 12:15 Теория на портфейла – част 2.2
12:15 – 13:30 Обедна почивка
13:30 – 15:00 Модели за оценка на доходността на активите
15:00 – 15:20 Кафе пауза
15:20 – 16:20 Модели за оценка на активи – част 1
16:20 – 16:30 Кафе пауза
16:30 – 17:15 Модели за оценка на активи – част 2
17:15 – 17:30 Въпроси и дискусии
4.10.2018 г. / четвъртък /
08:45 – 09:00 Сутрешна дискусия
09:00 – 10:30 Хипотеза за ефективните пазари
10:30 – 10:45 Кафе пауза
10:45 – 12:15 Моделиране на срочната структура на лихвите – част 1
12:15 – 13:30 Обедна почивка
13:30 – 15:00 Моделиране на срочната структура на лихвите – част 2
15:00 – 15:20 Кафе пауза
15:20 – 16:20 Кредитен риск – част 1
16:20 – 16:30 Кафе пауза
16:30 – 17:15 Кредитен риск – част 2
17:15 – 17:30 Въпроси и дискусии