Изпитна сесия есен – 2018 г.

2018-07-20

През есенната  изпитна сесия на 2018 г. ще се проведат следните изпити:

- Модул М101 „Финансова математика” – 03.11.2018 г.

- Модул Р103 „Принципи и практики на животозастраховането” – 10.11.2018 г.

- Модул М102 „Вероятности и статистика” – 24.11.2018 г.

- Модул М107 „Финанси и финансови отчети” – 01.12.2018 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит  Zaiavka_za_iaviavane_na_izpit.doc
на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg
Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.