The European Actuary

2018-06-05

Европейската актюерска асоциация (AAE) публикува новия брой (№ 17 – юни 2018) на The European Actuary. За повече информация:
TEA-17-juni2018-web.pdf