„Дженерали Застраховане“ АД

2015-12-07

„Дженерали Застраховане“ АД е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Ако вие:
- Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
- Имате отлични комуникативни качества;
- Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си;

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

Актюер в дирекция „Актюери”
Отговорности:
• Анализ на застрахователния портфейл и продукти от „Общо застраховане”;
• Разработване и калкулиране на тарифи за застрахователните продукти от „Общо застраховане”;
• Участие в процесите на развитие на продукта.
• Подготовка на информация относно изчисляване на техническите резерви;
• Изготвяна на прогнози, справки и отчети и подготовка на актюерски доклади за управленски нужди и регулаторни институции.
• Преглед, обобщаване и анализиране на специфична информация, относно премиен приход.

Изисквания:
• Висше образование в областта на математиката, актюерските науки, информатика или икономика.
• Минимум три години стаж по специалността.
• Отлични компютърни умения, задължително предишен опит в работата с MS Office. Работа с база данни и MS Access;
• Владеене на английски език;
• Отлично познаване на нормативната база и изисквания, приложими в застрахователната дейност;
• Оперативност, отговорност при спазване на кратки сроковe и добри аналитични умения;

Ако желаете:
• да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;
• да постигате резултати в сферата на Общото застраховане;
• да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо, на e-mail: ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 23-ти Декември 2015г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.