GRAWE Group – Актюер в отдел „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА МАТЕМАТИКА“

2015-04-28

АКТЮЕР В ОТДЕЛ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА МАТЕМАТИКА“
Ref. No: LV/A
Описание и изисквания:
GRAWE Group е основана през 1828 година в Грац, Австрия. За 187 години GRAWE се превръща в една от
водещите застрахователни и финансови групи в Централна и Източна Европа и притежава над 20 дружества в
областта на застраховането, банковата дейност и управлението на недвижима собственост.
ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД, като част от GRAWE Group, предлага шанс за развитие в една от
най-старите и утвърдени европейски застрахователни компании на:
АКТЮЕР В ОТДЕЛ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА МАТЕМАТИКА“
Вашият профил:
- Висше математическо образование (завършено актюерско образование или в процес на завършване е
предимство);
- Аналитично мислене, концентрация, организираност и работа в срок;
- Инициативност, желание за развитие и отговорност към поставените задачи;
- Задълбочени познания по MS Excel и МS Access;
- Много добро владеене на немски и/или английски език (познанията по немски език са предимство);
- Опит в застрахователния сектор и познания в областта на Solvency II ще се счита за предимство.
Отговорности:
- Разработване на нови животозастрахователни продукти и анализ на съществуващите;
- Изчисляване на застрахователно-технически резерви и платежоспособност;
- Обобщения и статистически анализи относно дейността;
- Изготвяне на актюерски отчети и справки за нуждите на регулаторните институции, управленския екип и
структурите за продажби;
- Участие в проекти на дружеството и застрахователната група.
Ние Ви предлагаме:
- Отлични условия на работа в реномирана международна компания;
- Интересна работа в млад и успешен екип;
- Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
- Отговорна позиция в международна компания;
- Конкурентно заплащане;
- Допълнителни придобивки и бонус.
Ако смятате, че отговаряте на изброените по-горе изисквания и търсите коректност, сигурност и
професионализъм, ЗАПОВЯДАЙТЕ !
Моля, изпратете Вашата автобиография, мотивационно писмо и снимка до 15 май 2015 г. на адрес: гр. София,
1612, бул. Цар Борис III, № 1 или на e-mail: office@grawe.bg или по факс: 02/989 00 34.
Първоначален подбор ще бъде извършен по документи. Само одобрените кандидати ще потърсим за интервю.
Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД.
Моля, посочвайте референтен номер на позицията, за която кандидатствате.
Адрес:
ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД
София, 1612
бул. Цар Борис III № 1, ет. 5
факс:02/989 0034
www.grawe.bg
GRAWE – От 187 години на Ваша страна