Събития

„Европейската директива за дискриминация на половете в застраховането и нейната значимост за застрахователния пазар и потребителите” – 10 май, 2011 г.

http://www.actuarybg.org/_wp_/wp-content/uploads/2011/05/ECJ-Gender-ruling-and-expected-impact-on-insurance-markets-and-consumers_GMatov_BAS_May2011.ppt

Годишната среща на Груп Консултатив в Брюксел (01.10.2010), на която Дружеството бе прието за пълноправен член. Събитието бе уважено от самия президент на ЕС Херман Ван Ромпуй

Economic Capital Models and Their Use, 30.04.2010, София,