Добре дошли в сайта на актюерската професия в България!

Актюерите анализират, проектират и управляват широк спектър от случайни събития и финансови рискове; предлагат практически решения на проблеми, свързани с последиците от бъдещи случайни събития. Актюерите чрез своя опит и експертно мнение управляват рисковете свързани с животозастраховането, здравното осигуряване, имущественото застраховане и пенсионното осигуряване